угалану


угалану
1. (Угалау) 2. күч. Нин. б. күңелсезлек, уңышсызлык аркасында нишләргә белмәү, борчылу 3. Кемне яки нәрсәне дә булса көткәндә, нәрсә дә булса эшләр алдыннан чыдамсызлык күрсәтү, сабырсызлану юкка-барга угалану

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.